John Deere 6920 redo för vintern. Plogen/vingen bak har Ruben gjort.